Genel İstatistiklerMakale SayılarıAraştırma-Geliştirme Performans Göstergeleri

Toplam Yayın Sayısı

2015

2016

2017

SCI-SSCI-AHCI İndeksli Dergilerdeki Toplam Yayın Sayısı

376

381

187

ISI İndekslerinde Yer Alan Atıf Sayısı

82

485

545

Üniversitemizin URAP Türkiye Sıralaması

54

45

49

Üniversitemizin URAP Dünya Sıralaması

1575

1648

1865

Web of Metriks-Türkiye Sıralaması/Toplam Kurum Sayısı

--

--

34/169

Web of Metriks-Dünya Sıralaması/Toplam Kurum Sayısı

--

--

1848/11999